Jaunākie produkti

Frisch und sauber SANITÄRREINIGER sulfamīdskābes bāze, 1L

Sanitārais tīrīšanas līdzeklis uz sulfamīdskābes bāzes, paredzēts ikdienas tīrīšanas darbiem. Spēcīgi un saudzīgi attīra visas skābes izturīgas virsmas, kas izgatavoti no keramikas, stikla un plastmasas. Viegli noņem kaļķa, urīna, katlakmens, ziepju un taukvielu atliekas. Lietošanas norādījumi: Ja virsmas ir ļoti netīras, ikdienas tīrīšanas darbos iespējams izmantot arī neatšķaidītā veidā. Atkarībā no virsmas netīrības 10 litriem ūdens jāpievieno apmēram 20-50 ml. BĪSTAMI H314 – Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus P280 – Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus P305+P351+P338 – SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot P310 – Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu Artikula Nr. 100403

Frisch und sauber WISCHPFLEGE mazgātājs ar aizsargkārtu, 1L

Videi draudzīgs tīrīšanas līdzeklis, kas balstīts uz mazputojošām virsmaktīvajām vielām un dabīgām taukskābēm. Pēc tīrīšanas veido netīrumu atgrūdošu, antistatisku un spīdīgu aizsargkārtu. Paredzēts ikdienas tīrīšanai un visu veidu ūdensizturīgo, nepārklātu grīdas segumu kopšanai (lamināta, linoleja, akmens, gumijas, PVC, flīžu grīdām u.tml.). Lietošanas instrukcija: Pirms lietošanas labi sakratīt! Atkarībā no netīruma pakāpes atšķaidīt 20-50 ml ar 10L ūdens, vienmērīgi noslaucīt grīdu un savākt netīro ūdeni. Pēc nožūšanas virsmu var pulēt, lai iegūtu spīdumu. Padoms: Pēc apstrādes neskalot virsmu ar ūdeni! Artikula Nr. 100203

MULTIFRESH aromatizēts tīrītājs, 5L

Daudzfunkcionāls koncentrēts tīrīšanas līdzeklis jebkurām ūdensizturīgām virsmām, īpaši izstrādāts ēdināšanas nozarei. Īpašības: • Attīra virsmas ātri, efektīvi un neatstājot pēdas. • Piešķir tīrāmām virsmām spīdumu un patīkamu smaržu. • Var izmantot, lai noņemtu: tauku, tabakas, darvas, tintes un citus traipus. • Izmantojams grīdām, sienām, logiem, spoguļiem, ledusskapjiem, izlietnēm, sanitāro telpu virsmām, automašīnām, uz linoleja, stikla, plastmasas, nerūsējošā tērauda, koka un PVC virsmām, krāsotām un emaljas virsmām utt. Lietošanas instrukcija: Dozēšana: 5 – 20%. Apstrādāt virsmu ar smidzinātāju vai noslaukot. Ja nepieciešams, noskalot. Artikula Nr. 00.0256.15.000

Dezinfekcijas paklājs 60 x 90 cm

Dezinfekcijas paklājs izveidots apavu dezinfekcijai, lai nodrošinātu Jūsu uzņēmām vēl labāko aizsardzību pret vīrusiem un infekcijām. Izstrādāts no patentētiem un izturīgiem materiāliem, kuri nodrošina ilglaicīgu lietošanu. Viegli lietojams. Lietošanas instrukcija: Paklājs ir uzpildāms ar 10 litriem dezinfekcijas šķidruma. Ir ieteicams mainīt dezinfekcijas līdzekli paklājā vismaz 1 reizi nedēļā (vai biežāk, atkarīgi no netīruma pakāpes un lietošanas intensitātes). Vienmēr sekot norādījumiem dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukcijā. Ja paklājs tiek izmantots regulāri, to ir nepieciešams regulāri tīrīt: • Izņemt ieliktni no apvalka, tos iztīrīt un noskalot • Labi saspiest ieliktni un noskalot. Turpināt šo procedūru kamēr ūdens ir tīrs. • Ļaut ieliktnim nožūt. • Ievietot ieliktni apvalkā un uzpildīt paklāju ar dezinfekcijas līdzekli. Uz pasūtījumu. Artikula Nr. dezpakS

NEBULO aerosola ģenerators

IGEBA NEBULO aukstas miglas aerosola ģenerators ir viegli lietojams un tam ir optimāla veiktspēja. Ierīce ir aprīkota ar jaudīgu 700 W elektrodzinēju, kas ir aizsargāts ar nomaināmu gaisa filtru un starpliku. Pakāpiena regulators ļauj iestatīt nepieciešamo darba šķīduma caurplūdi - no 0,3 līdz 15 litriem stundā. • Pat ar augstu darba šķīduma plūsmas ātrumu vidējais pilienu diametrs nepārsniedz 30 mkr. • Var tikt piestiprināts pie sienas • Papildus pieejama sūkšanas šļūtene tīra gaisa padevei Tehniskie dati: Izmēri (a/g): 40 x 35 cm Neto svars: 3.8 kg Dzinējs Elektrodzinējs: 230/240 V, 50/60 Hz, 700 W Darba šķīduma tvertnes tilpums: 4 L Šķidruma tvertnes Ø: 25 cm Savienojošā kabeļa garums: 3 m Pakāpeniska darba šķīduma plūsmas ātruma korekcija: 0,3-15 l/st. Uz pasūtījumu.

BIOSPOT hlora tabletes, 180 gab.

Ūdenī šķīstošas, putojošās, NaDCC saturošas tabletes 3,5 g, kas saskarē ar ūdeni izdala 1,5 g aktīvā hlora. Īpašības: • iedarbojas ātri un efektīvi iznīcina: gram “+ “ un gram “ - “ baktērijas (iesk. TBC), vīrusus ( iesk. HBV, HIV ), sēnītes, aļģes, baktēriju sporas, protozojus; • viegli lietojams, ātri šķīst ūdenī; • iespējams precīzi dozēt, ievērojot nepieciešamo brīvā hlora līmeni; • ūdens šķīdumi caurspīdīgi, tiem ir viegla hlora smarža; • salīdzinot ar parastajiem balinātājiem (nātrija hipohlorītu) BIOSPOT izšķīst līdz gandrīz neitrāla pH šķīdumam - drošākam lietotājiem. Šķīdumi mazāk izraisa koroziju un ir noturīgāki pret organisko vielu klātbūtni; • tabletes ir stabilas līdz 5 gadiem vai ilgāk. Pielietojuma jomas: BIOSPOT darba šķīdumu lieto virsmu, iekārtu, inventāra (arī ja saskare ar pārtiku), ēdiena trauku, laboratorijas trauku, slimnieku apkopšanas priekšmetu, bioloģisko materiālu (asins, serums, atvemtās masas, fēces u.c.), veļas u.c. dezinfekcijai; dažādu objektu dezinfekcijai infekcijas slimību gadījumos: • veselības aprūpes iestādēs, laboratorijās, aptiekās, bērnu dārzos un skolās; • pansionātos, sabiedriskās iestādēs (pirtīs, dušās, peldbaseinos, tualetēs, veļas mazgātavās, frizētavās), kosmētiskajos kabinetos; • pārtikas ražošanas (īpaši piena pārstrādes) un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos (virtuvēs, ēdnīcās, kafejnīcās), pārtikas veikalos; • lauksaimniecībā - dzīvnieku novietnēs, lopkautuvēs, fermās - piena trauku, slaukšanas iekārtu u.c. dezinfekcijai; • ūdens attīrīšanai - dezinfekcijai. Dozēšana: atbilstoši norādījumiem uz etiķetes. Aktīvā viela: troklozēnnātrijs. UZMANĪBU H319 – Izraisa nopietnu acu kairinājumu H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām P271 - Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē P280 - Izmantot acu aizsargus P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot P337+P313 - Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību P391 - Savākt izšļakstīto šķidrumu P402+P404 - Glabāt sausā vietā. Glabāt aizvērtā tvertnē P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu P264 - Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt P304+P340 - IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot P312 - Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta P403+P233 - Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu P405 - Glabāt slēgtā veidā EUH031 - Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes RCH002b - Tikai profesionāliem lietotājiem Satur: troklozēnnātriju Biocīda inventarizācijas Nr. 01032004/352 Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu. Artikula Nr. 341910