Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi

Universālie tīrīšanas līdzekļi

ALKOCLEAN, 10L

Neitrāls dabīgā un mākslīgā akmens virsmu, cietu virsmu tādu, kā flīžu, keramikas, mākslīgo materiālu, lakotu un emaljētu virsmu, kā arī stiklu tīrīšanai un uzkopšanai. Neatstāj pēdas, nodrošina spīdošu virsmu ar patīkamu smaržu.
Var lietot uzkopšanai ar rokam un automātiskajās tīrīšanas mašīnās.

Lietošanas norādījumi:
Virsmu tīrīšanai lieto 50 - 100ml uz 10 litriem ūdens atkarībā no netīruma pakāpes.

UZMANĪBU
H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
EUH208 - Satur D-limonēnu. Var izraisīt alerģisku reakciju.
P280 - Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
P337+P313 - Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

Artikula Nr. 114310