Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi

Universālie tīrīšanas līdzekļi

MULTICLEANER, 5L

Daudzfunkcionāls koncentrēts tīrīšanas līdzeklis visām virsmām un pielietojumiem. Veiksmīgi noņem grūti noņemamus traipus, saistītus ar neuzmanīgu rīcību ar taukiem, eļļām, krāsām u.c. Nekaitē apstrādātām virsmām, saglabā to struktūru un stāvokli.

Īpašības:
• Attīra virsmas ātri, efektīvi un neatstājot pēdas.
• Piešķir tīrāmām virsmām spīdumu un patīkamu smaržu.
• Var izmantot, lai noņemtu: tauku, tabakas, darvas, tintes un citus traipus.
• Izmantojams uz linoleja, plastmasas, PVC virsmām, koka, nerūsējošā tērauda virsmām, stiklam, krāsotām un emaljētām virsmām - grīdām, ledusskapjiem, izlietnēm, logiem, sienām, sanitāriem mezgliem, spoguļiem un citām virsmām.
• Lielisks līdzeklis auto salonu detaļu dziļai tīrīšanai: durvju apdarei, panelim, paklājiem un citiem aksesuāriem.

Lietošanas instrukcija:
• Smidzināšanai: atšķaidīt no 20% (1 litru Multicleaner ar 4 litriem ūdens). Ļoti netīrām virsmām var izmantot neatšķaidītu līdzekli.
• Manuālai tīrīšanai: atšķaidīt spainī ar ūdeni, atbilstoši netīruma pakāpei.
Ja nepieciešams, noskalot.

UZMANĪBU

H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu
P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus
P305 – IEKĻŪSTOT ACĪS Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Īpaša medicīniskā palīdzība
P338 - Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot
P351 - Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes
P501 - Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionāliem un /vai starptautiskiem noteikumiem
P264 - Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt

Artikula Nr. 0.0.012.15.000