Dezinfekcijas līdzekļi

Ūdens dezinfekcijas līdzekļi

BIOSPOT hlora tabletes, 180 gab.

Ūdenī šķīstošas, putojošās, NaDCC saturošas tabletes 3,5 g, kas saskarē ar ūdeni izdala 1,5 g aktīvā hlora.

Lietošanas instrukcija:
Ūdens attīrīšana: izvēlas koncentrāciju 0.5-20 ppm atkarībā no ūdens netīrības pakāpes.
1. ja ūdens acīmredzami piesārņots: 20 ppm – 20 min, nogaidīt pirms dzeršanas 20 min.
2. augsta iespējamā riska gadījumos: 10 ppm – 10 min
3. vidēja iespējamā riska gadījumos: 5 ppm - 10 min
4. zema iespējamā riska gadījumos: 0,5-2,5 ppm – 10 min

Biocīda inventarizācijas Nr. 01032004/352

Artikula Nr. 341910