Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi

Universālie tīrīšanas līdzekļi

MULTIFRESH aromatizēts tīrītājs, 5L

Daudzfunkcionāls koncentrēts tīrīšanas līdzeklis jebkurām ūdensizturīgām virsmām, īpaši izstrādāts ēdināšanas nozarei. Īpašības: • Attīra virsmas ātri, efektīvi un neatstājot pēdas. • Piešķir tīrāmām virsmām spīdumu un patīkamu smaržu. • Var izmantot, lai noņemtu: tauku, tabakas, darvas, tintes un citus traipus. • Izmantojams grīdām, sienām, logiem, spoguļiem, ledusskapjiem, izlietnēm, sanitāro telpu virsmām, automašīnām, uz linoleja, stikla, plastmasas, nerūsējošā tērauda, koka un PVC virsmām, krāsotām un emaljas virsmām utt. Lietošanas instrukcija: Dozēšana: 5 – 20%. Apstrādāt virsmu ar smidzinātāju vai noslaukot. Ja nepieciešams, noskalot. Artikula Nr. 00.0256.15.000

DX 100 dabīgais šķīdināšanas līdzeklis, 1L

Koncentrēts, dabīgais šķīdināšanas līdzeklis traipu noņemšanai un spēcīgs attaukotājs. DX 100 var tikt lietots kā: • ārkārtīgi spēcīgs šķīdinātājs motora detaļu un cepeškrāsns tīrīšanai, krāsas atlieku, grafiti, līmes, košļājamo gumiju un līdzīgu materiālu noņemšanai; • traipu tīrītājs paklājiem, darba drēbēm, dažādiem audumiem u.tml.; • universāls tīrīšanas līdzeklis stikla virsmām, nelakotām grīdām un cietām virsmām bez porām (vinīla, metāla, alumīnija, u.c.). BĪSTAMI H226 - Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki H315 - Kairina ādu H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus H400 - Ļoti toksisks ūdens organismiem P264 - Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus P302 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību. Īpaša medicīniskā palīdzība P305 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. Īpaša medicīniskā palīdzība. P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu P501 - Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un/vai starptautiskiem noteikumiem Lietošanas instrukcija: • Kā spēcīgs šķīdinātājs: lietot DX 100 koncentrātu. • Kā traipu tīrītājs: 1 daļa DX 100 + 2 daļas ūdens (1:3). • Kā universāls tīrīšanas līdzeklis: 0.5-2% DX 100 šķīdumu ar ūdeni. Uzklāt līdzekli uz virsmas. Noslaucīt un noskalot ar tīru ūdeni. Artikula Nr. dx100

ALLZWECKREINIGER ar salmiaku, 1L

Viegli sārmains, stipri putojošs, ar sāli pastiprināts daudz funkcionāls tīrīšanas līdzeklis ūdensizturīgām virsmām intensīvai manuālai tīrīšanai – likvidē pat grūti noņemamus netīrumus. Lietošanas norādījumi: Izmantot sārmu izturīgu virsmu tīrīšanai: cietām grīdām, sienām, flīzēm u.tml. ar slaucīšanas metodi. Dozēšana: • 1-2% šķīdums (100-200 ml uz 10L ūdens) Brīdinājumi: nav piemērots alumīnijam, cinkam un linolejam. BĪSTAMI H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu Satur: Benzolsulfoskābi, 4-C10-13-alkilatvasinājumus, nātrija sāļus. Atrikula Nr. 148903

ALKOCLEAN, 1L

Neitrāls dabīgā un mākslīgā akmens virsmu, cietu virsmu tādu, kā flīžu, keramikas, mākslīgo materiālu, lakotu un emaljētu virsmu, kā arī stiklu tīrīšanai un uzkopšanai. Neatstāj pēdas, nodrošina spīdošu virsmu ar patīkamu smaržu. Var lietot uzkopšanai ar rokam un automātiskajās tīrīšanas mašīnās. Lietošanas norādījumi: Virsmu tīrīšanai lieto 50 - 100ml uz 10 litriem ūdens atkarībā no netīruma pakāpes. UZMANĪBU H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. EUH208 - Satur D-limonēnu. Var izraisīt alerģisku reakciju. P280 - Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus. P337+P313 - Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Artikula Nr. 114303

MULTICLEANER, 5L

Daudzfunkcionāls koncentrēts tīrīšanas līdzeklis visām virsmām un pielietojumiem. Veiksmīgi noņem grūti noņemamus traipus, saistītus ar neuzmanīgu rīcību ar taukiem, eļļām, krāsām u.c. Nekaitē apstrādātām virsmām, saglabā to struktūru un stāvokli. Īpašības: • Attīra virsmas ātri, efektīvi un neatstājot pēdas. • Piešķir tīrāmām virsmām spīdumu un patīkamu smaržu. • Var izmantot, lai noņemtu: tauku, tabakas, darvas, tintes un citus traipus. • Izmantojams uz linoleja, plastmasas, PVC virsmām, koka, nerūsējošā tērauda virsmām, stiklam, krāsotām un emaljētām virsmām - grīdām, ledusskapjiem, izlietnēm, logiem, sienām, sanitāriem mezgliem, spoguļiem un citām virsmām. • Lielisks līdzeklis auto salonu detaļu dziļai tīrīšanai: durvju apdarei, panelim, paklājiem un citiem aksesuāriem. Lietošanas instrukcija: • Smidzināšanai: atšķaidīt no 20% (1 litru Multicleaner ar 4 litriem ūdens). Ļoti netīrām virsmām var izmantot neatšķaidītu līdzekli. • Manuālai tīrīšanai: atšķaidīt spainī ar ūdeni, atbilstoši netīruma pakāpei. Ja nepieciešams, noskalot. UZMANĪBU H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus P305 – IEKĻŪSTOT ACĪS Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Īpaša medicīniskā palīdzība P338 - Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot P351 - Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes P501 - Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionāliem un /vai starptautiskiem noteikumiem P264 - Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt Artikula Nr. 0.0.012.15.000

ALKOCLEAN, 10L

Neitrāls dabīgā un mākslīgā akmens virsmu, cietu virsmu tādu, kā flīžu, keramikas, mākslīgo materiālu, lakotu un emaljētu virsmu, kā arī stiklu tīrīšanai un uzkopšanai. Neatstāj pēdas, nodrošina spīdošu virsmu ar patīkamu smaržu. Var lietot uzkopšanai ar rokam un automātiskajās tīrīšanas mašīnās. Lietošanas norādījumi: Virsmu tīrīšanai lieto 50 - 100ml uz 10 litriem ūdens atkarībā no netīruma pakāpes. UZMANĪBU H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. EUH208 - Satur D-limonēnu. Var izraisīt alerģisku reakciju. P280 - Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus. P337+P313 - Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Artikula Nr. 114310